Akcje czy fundusze ETF – które rozwiązanie jest lepsze dla początkującego inwestora?

Akcje czy fundusze ETF - które rozwiązanie jest lepsze dla początkującego inwestora?

Inwestowanie w Apple, Teslę i inne znane na całym świecie firmy to wielka pokusa, ale czy jest to właściwy wybór dla inwestora, który dopiero zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem? Niemal niemożliwe jest zarekomendowanie jednego najlepszego rozwiązania, które odpowiadałoby inwestorowi, który dopiero zaczyna inwestować. To samo dotyczy doświadczonych inwestorów, ponieważ cele i odpowiednio wybrana strategia ryzyka mogą się znacznie różnić.

Inwestowanie na własną rękę czy poprzez fundusze?

Jeśli jesteś pewien swoich umiejętności lub po prostu chcesz zdobyć trochę wiedzy na temat inwestowania, możesz skorzystać z ogromnej liczby opcji oferowanych przez brokerów i domy maklerskie.

Jedyną rzeczą, o której należy pamiętać inwestując w akcje spółek i wybierając co kupić jest odrobienie pracy domowej i przestudiowanie wyników spółek. Jeśli twoim celem jest zysk, a nie tylko doświadczenie, musisz zrozumieć wyniki danej branży, model biznesowy i inne czynniki, które mogą wpływać na cenę akcji.

Z kolei inwestując w tzw. rozwiązania pod klucz czyli fundusze ETF można inwestować w portfele akcji konkretnych regionów lub spółek określonego sektora, surowców, złota itp. Innymi słowy, jest to szybki i łatwy sposób na samodzielne stworzenie zdywersyfikowanego portfela, a więcej informacji znajdziesz tutaj na temat możliwości inwestowania w poszczególne fundusze.. Biorąc pod uwagę, że większość inwestorów nie ma czasu lub wiedzy, aby śledzić wszystkie akcje spółek działających w interesującej ich branży, inwestowanie w ETF oszczędza czas i jest okazją do inwestowania w branże lub indeksy, które wzbudzają zainteresowanie i zaufanie.

Ile zainwestować na rynku akcji?

Ponadto, jeśli chodzi o inwestowanie, należy pamiętać, że obecny stan rynku akcji stanowi naszą ocenę przyszłości, biorąc pod uwagę dzisiejsze historycznie wysokie stopy procentowe. Dziś żyjemy w warunkach kryzysu gospodarczego, ale gdy patrzymy w stronę jutra, widzimy już nasze przyszłe życie w normalnym świecie. To właśnie spółki, których perspektywy postrzegamy jako szczególnie obiecujące, najszybciej się odbudowują.

Co ma zrobić osoba bez większego doświadczenia na rynkach finansowych?

Najlepiej jest kierować się pewnymi szerokimi wytycznymi, jeśli chodzi o budowanie portfolio. Na przykład możesz kierować się prostą zasadą “60/30/10” przy tworzeniu swojego portfela inwestycyjnego. Oznacza to, że 60% inwestycji stanowi “rdzeń portfela” – tworzą go aktywa, których wartość jest związana z aktualną strukturą gospodarki.

Na przykład w kontekście rynku finansowego mogą to być papiery wartościowe emitowane przez firmy, które stanowią “kręgosłup” dzisiejszej gospodarki. 30% środków może być inwestowane w “obiecujące” branże i obszary, które w przyszłości mogą stać się “kręgosłupem” gospodarki. Klasycznym przykładem może być komunikacja mobilna i internet. 10% środków można zainwestować w klasyczne aktywa (metale szlachetne), aktywa spekulacyjne („tanie” akcje firm w trudnej sytuacji) oraz akcje przedsiębiorstw, z których produktów korzystasz na co dzień.