Czego nauczysz się na kierunku architektura krajobrazu?

Czego nauczysz się na kierunku architektura krajobrazu?

Wielu przyszłych studentów zastanawia się, jaki kierunek studiów będzie dla nich odpowiedni oraz jaką wiedzę i umiejętności w ich toku zdobędą. Podobnie jest w przypadku kierunku o nazwie „Architektura krajobrazu”, który to termin można zdefiniować jako kształtowanie krajobrazu przez człowieka przy wykorzystaniu roślinności, budowli i elementów wodnych. Wiele osób postrzega ten kierunek jako element sztuki, ponieważ dzięki niemu możliwe jest projektowania otoczenia człowieka. Architektura krajobrazu należy do studiów z grupy kierunków ścisłych i przyrodniczych.

Gdzie można studiować architekturę krajobrazu?

Kierunek „Architektura krajobrazu” jest oferowany przez różnego typu uczelnie jako samodzielny kierunek studiów. W niektórych sytuacjach występuje jako specjalizacja na kierunku „Projektowanie obrazu”. Studiować ten kierunek można zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Ciekawą ofertę studiów na tej specjalności ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Jakie umiejętności są przydatne na tym kierunku?

Kierunek studiów powinien być dopasowany nie tylko do zainteresowań, ale również do posiadanych cech osobowych. Nie każdy student sprawdzi się na kierunku „Architektura krajobrazu”. Do predyspozycji, którymi powinien się wyróżniać przyszły architekt krajobrazu, zaliczyć można:

  • kreatywność,
  • umiejętność nieszablonowego myślenia,
  • zdolności plastyczne,
  • wyobraźnię przestrzenną,
  • dokładność.

Jaką wiedzę można zdobyć na kierunku „Architektura krajobrazu”?

Wiele zależy od ogólnej specyfiki uczelni oraz od wybranej prze studenta ścieżki kształcenia. Ukończone studia powinny gwarantować zdobycie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej. Bez względu na rodzaj uczelni student tego kierunku kształtuje umiejętności manualne oraz zdobywa wiedzę, jak projektować krajobraz z użyciem dostępnych narzędzi i programów komputerowych. Ponadto program nauczania powinien obejmować tematykę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Niezbędne będą na tym kierunku również elementy matematyki i geometrii. Architektura krajobrazu ma rozwijać u studentów zdolność myślenia przestrzennego, wyostrzyć poczucie estetyki, poszerzyć wiedzę o sztuce, a w konsekwencji – nauczyć kreatywności. Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architektury krajobrazu.

W jakich branżach można pracować po ukończeniu kierunku „Architektura krajobrazu”?

Możliwości w tym aspekcie są spore. Absolwent kierunku może projektować tereny zielone na potrzeby różnego typu instytucji publicznych. Może także otworzyć działalność gospodarczą i wykonywać indywidualne zlecenia. Absolwent studiów na kierunku „Architektura krajobrazu” ma ponadto możliwość zajmowania się ochroną zasobów naturalnych, projektowaniem przestrzeni publicznych i prywatnych ogrodów. Atutem tego kierunku studiów jest to, że roztacza przed absolwentem szerokie możliwości i ułatwia jego dalszy rozwój. Warto również wspomnieć, że praca w tej branży należy do zajęć dobrze płatnych.