Czego nie wiesz o ETF-ach?

Czego nie wiesz o ETF-ach?

Nie ulega wątpliwości, że w zarządzaniu finansami o sukcesie decyduje odpowiednie podejście. Posiadając jakiekolwiek oszczędności można postawić na jedną z trzech rzeczy: konsumpcję, oszczędzanie bądź inwestowanie. Żaden z dwóch pierwszych przypadków nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Inaczej sytuacja wygląda jeśli chcemy pomnożyć swój majątek. Wówczas trzeba podjąć pewien rodzaj ryzyka. Inwestując w fundusze inwestycyjne warto rozważyć popularne w ostatnim czasie ETF-y. Na czym polega takie inwestowanie?

ETF w Polsce 

W Polsce ETF zadebiutował całkiem niedawno, bo dokładnie 22 września 2010 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Aby rozpocząć inwestowanie w ETF-y, trzeba zacząć od założenie rachunku inwestycyjnego u brokera. W takiej sytuacji, warto wybrać platformę inwestycyjną, która zapewni dostęp zarówno do polskiej, jak i zagranicznej giełdy.

Czym jest fundusz ETF?

Exchange Traded Fund czyli w skrócie ETF to otwarty fundusz inwestycyjny, notowany na giełdzie. Jest to instrument zarządzanych pasywnie,. Dzięki temu koszty zarządzania ETF-ami są znacznie niższe, niż w przypadku klasycznych funduszy.

Popularny fundusz indeksowy ETF jest oparty na naśladowaniu określonego indeksu giełdowego. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są tylko cztery fundusze ETF, takie jak: ETFW20L, ETFDAX, ETF na WIG20 i najmniej popularny ETF MWIG40.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w te fundusze, koniecznie odwiedź stronę Saxo Bank Polska i uzyskaj dostęp do ETF-ów z ponad 30 giełd świata. Posiadanie rachunku inwestycyjnego ze stałym dostępem do różnych giełd zagranicznych pozwala inwestować w ETF-y na giełdzie amerykańskiej lub na rynkach europejskich. Fundusze indeksowe mają za zadanie jak najlepiej odwzorować wynik danego indeksu giełdowego. Inwestując w fundusze ETF na giełdzie północnoamerykańskiej, można na przykład wybierać pomiędzy surowcami (ropa naftowa, gaz ziemny, kawa, pszenica), obligacjami, nieruchomościami, towarami, spółkami a także kruszcami.

Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

Fundusze ETF funkcjonują na podobnej zasadzie jak popularne fundusze FIO i FIZ. ETF-y są jednak tworzone na czas nieokreślony. Dzięki temu można je rozwiązać w określonych przypadkach. Zarządzanie ETF-em wiąże się także z coroczną opłatą, a co więcej te instrumenty podlegają prawnym regulacjom krajowym, unijnym i oczywiście międzynarodowym. Jednostki uczestnictwa funduszy ETF w naszym kraju są emitowane przez fundusz tworzony za pośrednictwem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.