Czy warto zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Czy warto zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia do wyceny nieruchomości w Poznaniu, a także na terenie całego naszego kraju. Zawód wymaga odpowiednich umiejętności oraz posiadania kwalifikacji. Konieczne jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Uzyskanie uprawnień nie jest łatwe, jednak dla rzeczoznawcy majątkowego nie brakuje możliwości zatrudnienia, szczególnie w większych miastach. Można więc powiedzieć, że jest to zawód przyszłościowy.

Jak pracuje rzeczoznawca?

Każdy rzeczoznawca, który uzyskał uprawnienia zawodowe, wykonuje w swojej pracy określone czynności. Polegają one między innymi na określaniu aktualnej wartości rynkowej nieruchomości oraz jej wartość odtworzeniową, a także wartość katastralną. Rzeczoznawca majątkowy ma również prawo do szacowania wartości maszyn związanych trwale z użytkowaniem nieruchomości. Elementem jego pracy jest ponadto wycenianie szkód majątkowych, spowodowanych różnego rodzaju czynnikami. Dotyczy to wypadków komunikacyjnych czy uszkodzeń mienia związanych z czynnikami naturalnymi. Wybór metody oraz techniki wyceny może być określony przez przepisy prawa, ale w większości przypadków jest wyborem samego rzeczoznawcy i stosowanych przez niego metod pracy. Rzeczoznawca musi dokonywać wyceny według obowiązujących standardów i zasad etyki zawodowej, nie może tego robić zgodnie z własnymi upodobaniami. Co ważne, od wyceny rzeczoznawcy można się odwołać.

Czy opłaca się zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Według statystyk mediana zarobków rzeczoznawcy w Polsce wynosi 5000 złotych netto. Jest to średnia, a więc są rzeczoznawcy którzy zarabiają więcej, ale także mogą zarobić mniej. Na wysokość zarobków rzeczoznawcy wpływ ma kilka czynników – miejsce zatrudnienia, ilość zleceń, staż pracy, posiadane doświadczenie. Zazwyczaj im większe miasto zatrudnienia rzeczoznawcy, tym wyższe są same zarobki. Pod względem finansowym opłaca się zostać rzeczoznawcą majątkowym, jednak ten zawód wymaga wielu wyrzeczeń. Należy zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz zdać trudny egzamin państwowy w wersji ustnej oraz pisemnej. Za egzamin należy również zapłacić, nie jest on darmowy. Po zdanym egzaminie rzeczoznawca musi rozpocząć praktyki, które przygotowują go do pracy zawodowej i umożliwią zdobycie doświadczenia. Tak naprawdę droga do dobrych zarobków jest więc długa i trudna – nie każdy jest na tyle wytrwały, by zostać rzeczoznawcą. Jeśli jednak przebrnie się drogę do uzyskania uprawnień i zdobycia doświadczenia, można sporo zarobić, a sama praca nie jest ciężka.