Egzekucja długów w sektorze MŚP

Egzekucja długów w sektorze MŚP

Okazuje się, że aż 70% małych i średnich przedsiębiorstw ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Najczęściej jest tak, że firma ma nierzetelnego kontrahenta, który płaci z opóźnieniem przez co inny przedsiębiorca nie może dokonać zapłaty w terminie. Może się zdarzyć tak, że brak wpłat w terminie od partnerów biznesowych doprowadzi do bankructwa małą firmę. Jednakże także przedsiębiorstwo, które działa prężnie, ale ma wielu dłużników nie może być pewne, że w kolejnym okresie także nie będzie miała problemów z działalnością. Ponadto każdy dług warto odzyskać, w końcu to strata kapitału. Ale jak firma może to zrobić?

Unikanie problemu

Mało przedsiębiorców wie, że istnieje możliwość sprzedaży faktur. Jest to tak zwany faktoring. Firma skupująca faktury nazywana jest faktorem. Zasada działania takiej usługi jest prosta. Przedsiębiorca wystawia kontrahentowi fakturę, wysyła ją, ale zamiast czekać na zapłatę to sprzedaje ją faktorowi. Potem kontrahent wpłaca należność za fakturę firmie faktoringowej. Ale co z odpowiedzialnością, gdy kontrahent jest nierzetelny? Można znaleźć firmy faktoringowe, które oferują tzw. faktoring pełny, czyli kupują wszystkie faktury nawet od potencjalnie nierzetelnych kontrahentów i w swoim zakresie zajmą się odzyskaniem należności. Oczywiście samo rozwiązanie nie jest idealne. Firmy faktoringowe pobierają prowizję od wartości faktury może to być od 3 do 30%. Oznacza to, że ze sprzedaży faktury przedsiębiorca dostanie od 70 do 97% jej wartości. Wciąż jest to dużo, ale nie da się ukryć, że przedsiębiorca na tym straci.

Skuteczna windykacja wobec innej firmy

Egzekucja długów w sektorze MŚP jest trudna. Małe firmy nie posiadają z reguły działu windykacji, a więc muszą skorzystać z usług firmy wspomagającej windykację – buzzz24.com  , za co trzeba zapłacić. Jednak zwykle są to również opłaty prowizyjne liczone od kwoty zobowiązania. Można też samemu wystąpić na drogę sądową. Obecnie jest to znacznie łatwiejsze niż choćby 5 lat temu. Jednakże trzeba mieć niepodważalne dowody, że zobowiązanie istnieje oraz że nie zostało zapłacone w terminie.

Wniosek na przykład o sądowy nakaz zapłaty warto wnieść przed e-sąd. Sąd elektroniczny akceptuje wszystkie sprawy finansowe. W tym o egzekucję należności w sektorze przedsiębiorstw. Jeśli przedstawione we wniosku argumenty oraz dowody np. umowa, będą niepodważalne to sąd wyda taki nakaz zapłaty. Ale jeśli nawet potrzebne będą dodatkowe dowody to sprawa zostanie skierowana do sądu tradycyjnego. Niestety sprawa nawet przed e-sądem może trwać kilka miesięcy.