Fundacji dla dzieci i jej misja

Fundacji dla dzieci i jej misja

Fundacja „Dorastaj z Nami” została powołana do życia, by nieść pomoc dzieciom bohaterów. Misją bohaterów było służenie Polsce i Polakom a misją tej fundacji dla dzieci jest pomoc najmłodszym, którzy stracili rodziców, podczas pełnienia przez nich służby.

Ta sprawnie działająca fundacja dla dzieci obrała dwa podstawowe kierunki pomocy. Jest to w głównej mierze wsparcie materialne, takie jak dofinansowanie czesnego za przedszkole, szkołę, studia, dofinansowanie do zajęć dodatkowych na przykład korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia sportowe. Dla dzieci, które uczą się poza miejscem zamieszkania może to być opłata za internat lub akademik. Drugi kierunek pomocy, jakiej udziela Fundacja Dorastaj z Nami to wsparcie psychologiczne, świadczone i opłacane w całości przez fundację. W statucie fundacji znaleźć też można wyjątek o aktywizacji i integracji na przykład obozy, czy zawody sportowe integrujące całe rodziny.

Kto może skorzystać z pomocy organizacji?

Pomoc skierowana jest do dzieci i młodzieży do 25 roku życia. Dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół, czy młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych i pobierających nauki na wyższych uczelniach. Po zakończeniu kształcenia młodzież za pomocą fundacji może skorzystać z zajęć z poradnictwa zawodowego.

Chcesz pomóc dzieciom bohaterów?

I Ty możesz wziąć udział w pomocy na rzecz dzieci bohaterów. Upraszczając ale nie odbiegając od prawdy, z całą pewnością można stwierdzić, że Ci żołnierze, strażacy, policjanci, ratownicy górscy stracili życie dla nas, będąc na służbie, idąc na akcję. Dziś możemy oddać im hołd wspomagając dzieci pozostawione po nich. Dlatego zachęcamy do wsparcia finansowego fundacji pomagającej dzieciom.

Można zostać stałym darczyńcom przystępując do programu „Zawsze Wierni”. O szczegółach programu można przeczytać na stronie internetowej Fundacji Dorastaj z Nami lub zaczerpnąć wiedzy telefonując bezpośrednio do fundacji. Działalność fundacji można także wesprzeć jednorazowymi datkami, a także przekazaniem 1 procenta podatku na działania organizacji.