Jak wygląda studiowanie psychologii?

Jeżeli lubisz zagłębiać się w tajniki działania umysłu, a praca ludźmi z całego przekroju społeczeństwa daje Ci energię do działania, kierunkiem, który może być dla Ciebie ciekawym wyborem będzie psychologia. Kraków to miasto, w którym możesz ją studiować aż na 8 uczelniach.

Jakie kompetencje rozwija się podczas studiów psychologicznych?

Psychologia jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Jako jeden z niewielu czerpie praktycznie z każdego działu nauki. Studenci wybierając ten kierunek rozwijają swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu, a także wąskich dziedzin matematyki.

Jak wygląda struktura studiów psychologicznych?

Psychologia to studia głównie w formie jednolitych studiów magisterskich. Łączą one w sobie 3 lata podczas, których przerabiany jest materiał psychologii ogólnej, a także 2 lata specjalizacji takich jak:
1)Psychologia kliniczna- skierowana jest ona do studentów, którzy planują wiązać swoją ścieżkę zawodową z osobami chorymi, wymagającymi ścisłej opieki psychiatrycznej.
2)Psychologia rodziny- dotyka ona przede wszystkim zależności w relacjach w podstawowej komórce społecznej i ich wpływie na życie człowieka na każdym etapie rozwoju i życia.
3)Psychologia pracy- dotyczy społecznej sfery na linii pracodawca- pracownik oraz relacji międzypracowniczych min. grupowania się w związki zawodowe, a także sposobów przeciwdziałania patologii takich jak mobbing oraz sposobów zwiększania zadowolenia z wykonywanej pracy.
4)Psychologia sportu- dział psychologii obejmującej zarówno wsparcie drużyn jak i indywidualnych sportowców, a także trenerów.

Psychologia jest oferowana przez ośrodki akademickie również w ramach powoli wypieranych studiów rozdzielonych na dwa stopnie: 3-letni licencjacki i 2-letni magisterski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku pracy z roku na rok pojawia się również coraz więcej ciekawych 1-2 letnich studiów podyplomowych, podejmujących tematy często marginalizowane podczas tradycyjnego trybu nauki.

Psychologia kryminalna w Krakowie tylko jako podyplomówka?

Jest ona obecnie poza psychologią kliniczną jedną z najbardziej prężnie rozwijających się kierunków. Szybko zmieniające się prawo w Polsce stawia przed młodymi psychologami wiele wyzwań, a wybór psychologii kryminalnej jako głównego kierunku rozwoju znacznie ułatwia tę drogę. Po wpisaniu frazy psychologia kryminalna Kraków otrzymamy głównie wyniki z ofertami studiów podyplomowych. Jedną z niewielu uczelni, która oferuje taką ścieżkę kształcenia w ramach programu jednolitych psychologicznych studiów magisterskich w tym mieście jest Akademia Ignatianum.