Jaki jest zakres usług prawnych z zakresu prawa rodzinnego?

Jaki jest zakres usług prawnych z zakresu prawa rodzinnego?

W Polsce prawo jest dość zawiłe. Możemy wyróżnić naprawdę mnóstwo różnych przepisów, które to odnoszą się do wielu różnych sytuacji, tak więc nie jest to żadna nowość, czy zaskoczenie, jeżeli nie będziemy ich wszystkich dobrze znać – pomimo iż „nieznajomość prawa szkodzi”, to i tak nie da się aż tak wszystkiego dobrze „ogarnąć”. W końcu nie każdy człowiek jest adwokatem – takim jak adwokat Płock – i nie pracuje w kancelarii, a przecież przepisy prawa zmieniają się dość dynamicznie.

Jednym z tych obszerniejszych przepisów, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, jest prawo rodzinne. Obejmuje ono wszystkie stosunki między członkami rodziny – rodzicami, małżonkami, dziećmi i pozostałymi osobami, które wchodzą w skład rodziny – i jest niezwykle trudne, ponieważ może również obejmować prywatne i intymne życie wspomnianych wyżej osób. Co to jest prawo rodzinne i jakie elementy wchodzą w skład obsługi prawnej z tego zakresu?

Prawo rodzinne – co to takiego i co wchodzi w jego skład?

Osoby ze sobą spokrewnione obejmują zasady mieszczące się w przepisach prawa rodzinnego – to te wszystkie regulacje, które wchodzą w skład prawa cywilnego. Te obowiązują wszystkich członków rodziny, mogą obejmować zarówno sprawy materialne (majątkowe), jak i te niematerialne (niemajątkowe) i są ujęte w KRO, czyli Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Jest to niezwykle obszerne prawo. Same sprawy – które w jego skład wchodzą – mogą wiązać się z niesamowicie silnymi emocjami. Właśnie dlatego tak nieoceniona jest pomoc adwokata, czy też prawnika. A co takiego dokładnie wchodzi w skład obsługi prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Adwokat Płock, w ramach prawa rodzinnego, zajmuje się między innymi: rozwodami, separacjami, dzieleniem majątku wspólnego, alimentami, ustalaniem ojcostwa, czy też ustalaniem miejsca zamieszkania dziecka.

Istnieje kilka podstawowych zasad, które służą jako wytyczne do pozostałych zapisów. W ich skład wchodzą: „zasada dobra dziecka”, „zasada szczególnej ochrony rodziny”, „zasada uniezależnienia osobistych stosunków rodzinnych od wpływów elementu majątkowego”. Adwokat zajmujący się przypadkami w ramach prawa rodzinnego musi zatem mieć ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi, ponieważ takie procesy – nie wszystkie, ale zdarzają się takie przypadki – wiążą się z niesamowicie silnymi emocjami.

Dobry adwokat, czyli jaki? – cechy dobrego adwokata

Jak w każdym innym zawodzie, również osoby wykonujące zawody prawnicze muszą posiadać pewne cechy, które będą ich uprawniać do wykonywania swojej pracy. Dobry adwokat jest więc osobą, która jest godna zaufania i lojalna względem swojego klienta. Ochrona praw klienta z wykorzystaniem przysługujących mu środków prawnych należy do głównych obowiązków adwokatów – nie tylko w ramach prawa rodzinnego – ale także wszystkich innych przepisów i gałęzi prawa.

Jedną z równie istotnych cech adwokatów oprócz lojalności – oraz towarzyszącej jej dyskrecji – jest praktycyzm. Pozwala on im ukierunkować swoje wszystkie działania tak, aby osiągnęli oni pożądany cel, bez generowania dodatkowych kosztów dla swoich klientów. Równie ważne w tym zawodzie są kontakty. Łatwość nawiązywania i tworzenia nowych kontaktów jest w pracy prawnika, adwokata, czy też radcy prawnego niezwykle istotna. Ważne, aby utrzymywać dobre stosunki z pracownikami administracji sądowej, czy też rozmawiać ze świadkami i innymi powiązanymi z daną sprawą osobami.

Sprawy związane z prawem rodzinnym wymagają dobrego przygotowania i często, tak jak już to wyżej nadmieniano, wiążą się z silnymi emocjami, przez które człowiek nie jest w stanie trzeźwo i racjonalnie myśleć. Dlatego pomoc adwokata jest tu niezwykle istotna.