Kancelaria radcy prawnego Łódź

Kancelaria radcy prawnego Łódź

Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi dotyczące doradztwa i pomocy prawnej praktycznie ze wszystkich dziedzin obowiązującego prawa, z wyłączeniem prawa karnego.

Klienci kancelarii mogą skorzystać z porady wyspecjalizowanego radcy prawnego, który udziela informacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i reprezentuje swoich klientów przed wszelkimi organami państwowymi, sądami oraz urzędami.

Czym zajmuje się kancelaria radców prawnych

Kancelaria radców prawnych to miejsce pełniące głównie funkcję doradczą, w którym specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa świadczą pomoc prawną udzielając porad i konsultacji prawnych.

Kancelarie prawne świadczą usługi związane z doradztwem prawnym, sporządzaniem opinii prawnych i opracowywaniem projektów aktów prawnych, reprezentowaniem klientów – jako obrońca bądź przedstawiciel – przed sądem i w urzędach oraz zapewniając obsługę prawną firmom i instytucjom. Radcy nie mogą jednak reprezentować swoich klientów w sprawach karnych czy karno-skarbowych.

Korzystając z usług kancelarii radców prawnych można uzyskać pomoc prawną w takich dziedzinach jak odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo oświatowe, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych czy prawo spółek i prawo gospodarcze.

Radca prawny

Radca prawny to członek samorządu radcowskiego posługujący się tytułem mecenasa. Jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że mogą wykonywać go jedynie osoby o kwalifikacjach zgodnych z przepisami aktualnie obowiązującego prawa.

Aby móc wykonywać zawód radcy prawnego należy ukończyć studia prawnicze co najmniej z tytułem magistra, ukończyć aplikację radcowską, uzyskać wpis na listę radców w Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz zdać egzamin radcowski. Radca prawny powinien również posiadać nieposzlakowaną opinię.

Radca prawny może praktykować w ramach prowadzonej działalności – w formie spółki cywilnej bądź spółki prawa handlowego – lub być zatrudniony na etacie w konkretnej firmie.

Usługi świadczone przez radców prawnych opierają się na doradztwie i pomocy prawnej, a w szczególności: doradztwie z zakresu prawa pracy i prawa spadkowego, obsłudze wierzytelności, obsłudze prawnej firm i instytucji, sporządzaniu dokumentów i aktów prawnych (pism procesowych, pozwów, ekspertyz i tym podobnych.) oraz reprezentacji przed organami państwowymi.

Gdzie szukać radcy prawnego

Pomoc radcy prawnego jest nieoceniona w sytuacjach, gdy potrzebujemy porady związanej z prawem cywilnym albo gospodarczym. Kancelarie radców prawnych zatrudniają specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie. Jednym z miejsc, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc prawną jest kancelaria radcy prawnego łódź.

Jak znaleźć odpowiedniego radcę prawnego? Zgodnie z przepisami prawnicy muszą stosować się do pewnych ograniczeń w kwestii reklamowania swojej działalności, dlatego ogłoszenia kancelarii zazwyczaj stanowią informację na temat prowadzonej działalności, a nie typową reklamę oferowanych usług.

Szukając radcy prawnego warto kierować się poleceniami znajomych, którzy w przeszłości korzystali już z pomocy radcy i opiniami internautów, które można znaleźć na forach i stronach internetowych. Można także opierać poszukiwania na rankingach kancelarii prawnych, które wskazują między innymi dziedziny, w jakich specjalizują się wskazane kancelarie prawne.