Komornik sądowy w Tarnowie czy w Szczecinie? Czy lokalizacja ma znaczenie?

Komornik sądowy w Tarnowie czy w Szczecinie? Czy lokalizacja ma znaczenie?

Jeśli chce się odzyskać swoje należności i posiada się sądowy wyrok w tej sprawie, odzyskanie pieniędzy można powierzyć kancelarii komorniczej. Czy lokalizacja kancelarii ma znaczenie? Czy jednak właściwy dla sprawy jednak ten przykładowy komornik sądowy w Tarnowie, a nie ten w Szczecinie?

Każdy komornik sądowy posiada swój tak zwany rewir i w takim obszarze działa. Rewir to nic innego jak obszar właściwy dla danego sądu rejonowego, a ponieważ każdy komornik sądowy działa przy sądzie rejonowym, to ich rewiry są tożsame. Szukając więc komornika sądowego, warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, bo tam znajduje się dostępny wykaz kancelarii komorniczych działających w naszym kraju. Z kolei na stronach sądów rejonowych są zawsze informacje o działających komornikach w obszarze właściwym dla danego sądu. Bez problemu można więc ustalić, którą kancelarię wybrać, czyli – czy właściwy będzie komornik sądowy w Tarnowie, czy w Szczecinie.

„Właściwy” komornik sądowy

Jeśli zastanawiasz się, do którego komornika oddać swoją sprawę, to musisz wiedzieć, że w większości przypadków właściwym komornikiem jest ten, w którego rewirze zamieszkuje dłużnik. Oczywiście w sytuacjach, gdy dłużnikiem jest firma, trzeba wziąć pod uwagę adres, w którym znajduje się jej siedziba. Wyjątkiem tutaj jest egzekucja z nieruchomości, bo wówczas komornikiem właściwym jest ten, w którego rewirze znajduje się dana nieruchomość.

Właściwy dla danej sprawy komornik sądowy nie może odmówić wszczęcia egzekucji, gdy do niego właśnie wpłynie wniosek. Sprawę można też złożyć do komornika z innego rewiru, ale tylko wtedy, gdy ten inny komornik znajduje się w rewirze sądu apelacyjnego dla danej sprawy. Trzeba przyznać, że taki wybór ma miejsce wówczas, gdy komornik spoza rewiru sądu rejonowego cieszy się wyjątkowo dobrą opinią i znany jest ze swojej skuteczności.

Komornik spoza rewiru – kiedy musi odmówić?

Jeśli chcesz złożyć sprawę do komornika spoza rewiru, musisz wiedzieć, że nie zawsze zgodzi się on przyjąć twoją sprawę. Mało tego. Istnieją pewne okoliczności, które obligatoryjnie zmuszają go do odmowy prowadzenia kolejnej egzekucji. Jeśli kancelaria komornicza ma spore zaległości w prowadzonych sprawach lub legitymuje się niską skutecznością, czyli taką, która nie przekracza 35%, to komornik wręcz nie może przyjąć sprawy spoza rewiru. Odmowa też musi nastąpić, jeśli liczba spraw w kancelarii przekracza 5000.

Bez względu jednak na skuteczność, terminowość i liczbę spraw, komornik musi przyjąć sprawę dotyczącą jego rewiru.

Komornik z rewiru i spoza rewiru a koszty

Jeśli zamierzasz wybrać komornika spoza rewiru, w niektórych przypadkach musisz liczyć się z wyższymi kosztami egzekucji. Wzrosną koszty dojazdu komornika do innej miejscowości. Podobnie dużo drożej będzie kosztować transport ewentualnych przedmiotów egzekucji. Natomiast koszty nie wzrosną, gdy egzekucja będzie polegać na zajęciu konta bankowego lub wynagrodzenia.

Warto też wiedzieć, że niektóre wydatki komornika, mające miejsce poza jego rewirem, wcale nie obciążają dłużnika, tylko wierzyciela. Chodzi między innymi o diety należne komornikowi lub jego pracownikom oraz o koszty przejazdów i noclegów poza rewirem.