Kredyt hipoteczny krok po kroku – doradca finansowy

Kredyt hipoteczny krok po kroku - doradca finansowy

Własny dom czy mieszkanie jest marzeniem wielu osób i z pomocą w realizacji  tego celu przychodzi kredyt hipoteczny. Procedura kredytowa, specjalistyczne bankowe pojęcia oraz zawiłości ofert kredytowych powoduje, że kredytobiorca czuje się mało komfortowo w kontakcie z bankiem. Wybór właściwego kredytu hipotecznego oraz zrozumienie treści umowy jest kluczowe dla kredytobiorcy. W tym artykule skupimy się na całym procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego. 

Po pierwsze pamiętaj, że kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, które wiąże się z dużymi kosztami. Związku z tym należy zapoznać się ofertami  kilku banków, aby wybrać ofertę najlepszą. Sprawdzajmy, czy bank na przykład pod zerową prowizją nie ukrywa dodatkowych opłat.

Nasza zdolność kredytowa i wybór oferty – etap pierwszy

Proces zaciągnięcia kredytu rozpoczyna się od określenia możliwości finansowych, jakie posiadamy. W tym celu bank wylicza naszą zdolność kredytową. Na naszą zdolność kredytową mają wpływ:

  • uzyskiwane dochody i tutaj im dochody wyższe tym zdolność jest wyższa
  • miesięczne wydatki
  • źródło lub źródła uzyskiwanych dochodów

Poszczególne banki liczą zdolność kredytową według własnych zasad, aby dowiedzieć się jaka jest nasza zdolność kredytowa musi ją obliczyć w oparciu o kalkulator danego banku. Zdolność kredytową w przypadku kredytu hipotecznego można obliczyć na stronie banku. Jeżeli nie chcemy liczyć samodzielnie naszej zdolności kredytowej możemy udać się do doradcy finansowego, który współpracuje z wieloma bankami i zna kalkulatory poszczególnych banków. Pamiętajmy, że im więcej informacji przekażemy doradcy na temat naszych potrzeb to otrzymamy ofertę, która będzie dla nas najlepsza. Wyliczenie zdolności kredytowej pozwoli uzyskać informacje o kwocie, którą będziemy mogli uzyskać, a to będzie cenną wskazówką w procesie szukania mieszkania lub domu. Doradca finansowy dobrze znający rynek hipoteczny będzie dla nas najlepszym przewodnikiem w świecie kredytów hipotecznych. Zapamiętajmy, że wybór banku zależy tylko od nas i nie musimy zgadzać się na propozycję doradcy finansowego.

Złożenie wniosku kredytowego – etap drugi

Po wybraniu banku następuje złożenie wniosku o kredyt hipoteczny. Wniosek powinien zostać wypełniony poprawnie, aby analityk w banku nie miał żadnych wątpliwości. Pamiętać należy, że wniosek powinien być kompletny pod względem załączników. Wniosek kredytowy może zostać sporządzony bez dokumentacji związanej z nieruchomością.

Analiza prawna, techniczna i finansowa banku – etap trzeci

Wniosek kredytowy po złożeniu w banku przechodzi przez etap analizy prawnej, technicznej i finansowej. Analiza prawna dotyczy stanu prawnego nieruchomości. Analiza techniczna polega na sprawdzeniu nieruchomości m.in. pod kątem wartości, metrażu oraz lokalizacji. Podczas analizy finansowej bank dokonuje oceny zdolności kredytowej. Jeżeli każda analiza zakończy się pozytywnie bank udzieli nam kredytu.

Decyzja i podpisanie umowy – etap czwarty

W przypadku pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego następuje generowanie umowy kredytowej. Doradca umawia się z klientem na podpisanie umowy. Po podpisaniu umowy klient musi wykonać umowę kredytu hipotecznego. Klient będzie musiał dostarczyć akt notarialny, który będzie potwierdzał zakup nieruchomości. W przypadku kredytu na budowę domu ten warunek nie jest konieczny, ale będzie trzeba dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku o ustanowienie hipoteki w sądzie. Ważne jest złożenie dyspozycji uruchomienia środków oraz ubezpieczenie nieruchomości od ognia i nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Zapamiętajmy, że bank dopiero po spełnieniu wszelkich warunków uruchomi kredyt i przeleje środki na konto zbywcy lub kredytobiorcy.

Czytaj Więcej