Kurs języka niemieckiego – samodzielna nauka, tryb online czy szkoła językowa?

Kurs języka niemieckiego - samodzielna nauka, tryb online czy szkoła językowa?

Kurs języka niemieckiego może być prowadzony w różny sposób. Po pierwsze, może się on odbywać w szkole językowej. W drugim wypadku, nauka języka niemieckiego odbywa się samodzielne w domu. Wreszcie kurs języka niemieckiego może mieć formę online. W związku z tym, wiele osób zadaje sobie pytanie: która forma nauki jest najbardziej efektywna oraz skuteczna?

Samodzielna nauka języka niemieckiego w domu

Rozwój nowoczesnych technologii, dostęp do internetu oraz szeroka oferta licznych programów do samodzielnej nauki sprawia, że kurs języka niemieckiego prowadzony w domu staje się coraz bardziej popularny.
Poprzez samodzielną naukę można poznawać słownictwo, zasady gramatyki oraz ćwiczyć czytanie i rozumienie ze słuchu. Jako pomoce naukowe wykorzystywać można nie tylko dostępne na rynku liczne aplikacje służące poznawaniu języka, ale również audycje radiowe, filmy oraz tradycyjne podręczniki i ćwiczenia.
Ciekawą propozycją są mobilne aplikacje umożliwiające naukę języka w dowolnym czasie i w każdym miejscu.

Kurs języka niemieckiego online

Kurs języka niemieckiego online łączy w sobie elementy charakterystyczne zarówno dla samodzielnej nauki, jak i tej prowadzonej w szkole językowej.
Obejmuje on między innymi zajęcia z lektorem oraz innymi uczestnikami umożliwiające ćwiczenie konwersacji, kontakt z nauczycielem umożliwiający ocenę postępów w nauce oraz korzystanie z licznych pomocy naukowych, takich jak na przykład wirtualne tablice czy prezentacje.

Kurs języka niemieckiego w szkole językowej

Największą zaletą tego typu rozwiązania jest duża skuteczność nauki wynikająca z bezpośredniego kontaktu z lektorem oraz innymi uczestnikami kursu. Taka formuła nauki zwiększa motywację i wymaga bardzo systematycznej pracy. Umożliwia bieżącą kontrolę postępów, wskazywanie ewentualnych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania.
Doświadczony lektor podczas zajęć stacjonarnych może z łatwością dobrać materiały pasujące do potrzeb i możliwości każdego kursanta. Podczas zajęć wykorzystywane są tradycyjne podręczniki oraz ćwiczenia, a także nowoczesne pomoce multimedialne.

Aby kurs języka niemieckiego przynosił bardzo wymierne rezultaty optymalnym rozwiązaniem jest łączenie wszystkich wymiennych form nauki. Powinien on zatem obejmować naukę stacjonarną w szkole, możliwość zdalnego kontaktu z nauczycielem w przypadku problemów lub wątpliwości oraz systematycznej samodzielnej pracy w domu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami ze Szkoły języka niemieckiego STRUCTURA.