Psychologia – kierunek dla osób o otwartych umysłach

Psychologia – kierunek dla osób o otwartych umysłach

Nie ulega wątpliwości, że studia psychologiczne są jednym z najbardziej obleganych kierunków. Profil studiów, wbrew temu, co myślą przyszli studenci, nie należy do najłatwiejszych – w wielu przypadkach łatwiej dostać się na inne kierunki humanistyczne, takie jak prawo czy filologia. Ukończenie studiów psychologicznych gwarantuje ciekawą i pełną wyzwań pracę z perspektywą na ciągły rozwój.

Nie ulega wątpliwości, że studia psychologiczne są jednym z najbardziej obleganych kierunków. Profil studiów, wbrew temu, co myślą przyszli studenci, nie należy do najłatwiejszych – w wielu przypadkach łatwiej dostać się na inne kierunki humanistyczne, takie jak prawo czy filologia. Ukończenie studiów psychologicznych gwarantuje ciekawą i pełną wyzwań pracę z perspektywą na ciągły rozwój.

Połączenie wiedzy medycznej i humanistycznej

Psychologia jest bardzo szerokim kierunkiem, który dzieli się na wiele dziedzin. Niezależnie od tego, czy jest to psychologia sportu, muzyki czy psychoterapia, wszystkie łączy mieszanka wiedzy medycznej i humanistycznej. W tych dwóch kategoriach wciąż obracają się studenci, przyswajając wiedzę dotyczącą umysłu człowieka.

Plan zajęć

Osoby rozpoczynające studia psychologiczne Kraków odbędą fascynującą przygodę do wnętrza ludzkiego umysłu, odkrywając mechanizmy powodujące różne zachowania. Studia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej. W trakcie nauki na uczelni wyższej żacy uczestniczą w takich zajęciach jak psychologia procesów, psychologia emocji i motywacji, biologiczne mechanizmy zachowania, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych.

W ramach kierunku realizowane są również takie przedmioty jak filozofia z elementami logiki, metody badań statystycznych, socjologia, ekonomia, public relations, higiena pracy i bezpieczeństwo, a także obowiązkowy język obcy. Z powyższego wynika, że studenci nie skupiają się wyłącznie na zagadnieniach czysto psychologicznych, ale lawirują pomiędzy aspektami, które składają się na codzienność zawodowego psychologa.

Psychologia – kierunek dla osób o otwartych umysłach

Specjalizacje i perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów psychologicznych otwiera furtkę do samorealizacji w praktyce. Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w placówkach edukacyjno-wychowawczych, w klinikach i ośrodkach medycznych, a także w placówkach sądowych, w policji i placówkach prywatnych. Wiele osób po zdobyciu doświadczenia decyduje się założyć własną działalność, rozwijając się zawodowo jako life coach i prowadząc terapie zarówno stacjonarnie, jak i online.

Studia psychologiczne oferują wiele specjalizacji, a każda z nich jest znakomitą szansą również na rozwój osobisty. Wyróżnia się między innymi psychologię biznesu i zarządzania, psychologię sądową, psychologię dojrzałości i samorealizacji, psychologię sportu czy psychologię kliniczną.

Czy warto studiować ten kierunek?

Na studiach psychologicznych najlepiej odnajdą się osoby o otwartym umyśle, ciekawe świata i ludzi. Przyszły student powinien wykazywać się empatią i zrozumieniem, a także umiejętnościami analitycznymi.

W trakcie studiów żacy rozwijają się pod względem emocjonalnym. Nowoczesne metody badawcze sprawiają, że studia te, a także i późniejsza praca psychologa jest niezwykle ciekawa. Psychologia to dziedzina, która nieustannie się rozwija. W dzisiejszym świecie jest ogromne zapotrzebowanie na dobrej klasy specjalistów, dając solidne wynagrodzenie w zamian za rzetelną pracę.