Rzeczoznawca samochodowy – w jaki sposób może Ci pomóc?

Rzeczoznawca samochodowy - w jaki sposób może Ci pomóc?

Udział rzeczoznawcy samochodowego jest co do zasady obligatoryjnym elementem każdego postępowania odszkodowawczego. Jest to często osoba zatrudniona przez przedsiębiorstwo zajmujące się działalnością ubezpieczeniową. Do jego głównych zadań należy ocena szkód, jakie zaszły na przykład wskutek wypadku drogowego.

Rola niezależnych rzeczoznawców samochodowych

W wielu przypadkach zdarza się, że ekspert wyznaczony przez ubezpieczyciela wydaje opinię, z którą poszkodowany się nie zgadza. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy kosztorys sporządzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe wskazuje w ocenie ubezpieczonego zaniżoną sumę odszkodowania. W takim wypadku istnieje możliwość skorzystania z usług świadczonych przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego.

Do jego głównych zadań należy przede wszystkim ustalenie przebiegu zdarzenia skutkującego powstaniem szkody, a także rzeczywisty zakres powstałych wad pojazdu. Jako wykwalifikowany specjalista ma on również możliwość przygotowania ekspertyzy dotyczącej szczegółów i przyczyn powstania szkody.

We wspomnianym wyżej wypadku, gdy rzeczoznawca zatrudniany przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe błędnie określi zakres szkody, osoba korzystająca z usług ubezpieczyciela ma prawo do wynajęcia we własnym imieniu i na własny rachunek niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który wyda opinię sporządzoną przez siebie w sposób stosunkowo obiektywny. Oznacza to, że taka ekspertyza będzie wykonana bardziej rzetelnie i sprawiedliwie niż ta wydana przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Etapy sporządzania niezależnej ekspertyzy

Niezależny rzeczoznawca samochodowy świadczy swoje usługi według ściśle określonego schematu. Na samym początku przystępuje on do szczegółowych oględzin samochodu i na ich podstawie ma możliwość sporządzenia dokumentacji, do której dołącza elementy takie jak zdjęcia pojazdu, dane na jego temat oraz listę uszkodzeń jakich doznał. Następnym krokiem w procesie sporządzania ekspertyzy jest określenie wartości, jaką samochód przedstawiał przed nastąpieniem szkody. Kolejno ustala się wartość pojazdu po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. W oparciu o powyższe dane niezależny rzeczoznawca samochodowy ma za zadanie sporządzić kosztorys dotyczący napraw koniecznych w celu przywrócenia auta do stanu sprzed wypadku. Następnie przygotowuje on specjalistyczną ekspertyzę, która wraz z kosztorysem stanowi zestaw dokumentów potrzebnych do odwołania się od decyzji wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Inne usługi świadczone przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego

Niezależny rzeczoznawca samochodowy może pomóc użytkownikom pojazdów mechanicznych także w innych przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, gdy kupujący lub sprzedający pojazd nie ma pewności co do jego rzeczywistej wartości oraz tego, czy auto nie brało w przeszłości udziału w wypadku. Rzeczoznawca samochodowy przygotowuje także ekspertyzy pełniące funkcję opinii dla sądu. Może on także ocenić jakość naprawy pojazdu, określić spadek jego wartości, bądź sprawdzić jego historię.

Czytaj Więcej