Specjalność projektowania scenograficznego na studiach szansą na stabilny rozwój i zatrudnienie

Specjalność projektowania scenograficznego na studiach szansą na stabilny rozwój i zatrudnienie

Osoby uzdolnione artystycznie na pewnym etapie życia zastanawiają się, jaką ścieżkę kariery wybrać. Jeśli pytanie to dotyczy osób, które powoli kończą studia w ramach I stopnia, to odpowiedź wydaje się dość prosta – jest nim dalsza edukacja. Jedną z możliwości jest specjalność Projektowanie scenograficzne, dostępna w ramach studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz.

Dla kogo powstała specjalność projektowanie scenograficzne?

Projektowanie scenograficzne dotyczy studiów II stopnia, co oznacza, że z tej oferty edukacyjnej mogą skorzystać osoby, które już mają za sobą obroniony tytuł inżyniera lub licencjata związanego z architekturą lub sztukami plastycznymi. Mówimy o osobach, które potwierdziły swoją wiedzę i umiejętności i szukają swojej drogi nie w tworzeniu wnętrz mieszkań, ale w typowej działalności artystycznej. Jednocześnie są to studenci, którzy pokazali już swój talent i są zainteresowani teatrem, filmem czy szeroko rozumianą sztuką. Projektowanie scenograficzne nie musi jednak odnosić się jedynie do teatru czy filmu, może być również spożytkowane w ramach wystaw, ekspozycji (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków) w celach typowo komercyjnych oraz rekreacyjnych.

Jak wygląda praca projektanta scenograficznego?

Podstawowymi umiejętnościami osoby, która wybiera projektowanie scenograficzne, jest sprawność manualna w zakresie operowania malarstwem i rysunkiem. Dzięki temu projektant może efektywnie wykonywać swoją pracę, która jest połączeniem jego wizji artystycznej z wytycznymi reżysera sztuki. W pracy tej nie brakuje produktywnych rozmów o kształcie scenografii, w której aktorzy mają czuć się swobodnie, a całość ma wyglądać przekonująco dla widza. W wielu wypadkach projektant jest odpowiedzialny nie tylko za przestrzeń teatru czy planu filmowego, ale również za przygotowanie kostiumów, może również tworzyć programy teatralne. W tym zawodzie niezwykle istotne są także tak zwane umiejętności miękkie, wśród których warto wymienić współpracę z zespołem, ale i asertywność czy umiejętność bronienia swojej wizji artystycznej, w tym również wobec argumentów typowo komercyjnych.

Gdzie studiować projektowanie scenograficzne?

Jeśli jesteś po ukończeniu I stopnia studiów na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym i chcesz pracować jako scenograf w teatrze, telewizji lub innym medium, to specjalność Projektowanie scenograficzne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania będzie świetnym wyborem. Nasza uczelnia łączy kompetencje artystyczne z technicznymi. Nie są nam obce nowoczesne technologie, dlatego poza wiedzą teoretyczną przekazujemy również umiejętności przydatne w późniejszych etapach kariery zawodowej. Nasza kadra dydaktyczna jest złożona z doświadczonych praktyków, którzy wspierają adeptów w trakcie całego okresu studiów. Dzięki temu, iż mówimy o specjalności, projektowanie scenograficzne nie jest oderwane od ogólnych zagadnień związanych z architekturą wnętrz. Jest natomiast doskonałym wstępem i rozwinięciem artystycznych zainteresowań studentów WSEiZ.