Studia w USA – nauka na najwyższym poziome i przygoda życia

Studia w USA – nauka na najwyższym poziome i przygoda życia

Studiowanie w Stanach Zjednoczonych to opcja dostępna dla każdego. Wyjazd za ocean to nie tylko okazja do nauki od najlepszych specjalistów w dziedzinie, ale także do szkolenia języka angielskiego oraz niesamowita przygoda. Zdaj wymagane egzaminy i złóż aplikację. Może to właśnie Ciebie wybierze Harvard!

Korzyści i zalety studiowania w USA

Studenci uniwersytetów amerykańskich dostają ogromną szansę nauki w najlepszych warunkach u boku światowej sławy profesorów i wykładowców. Poziom edukacji jest wysoki, a sposób nauczania, wykorzystywane techniki oraz program oparte są na praktyce i logicznym myśleniu. Nowocześnie wyposażone kampusy, profesjonalne laboratoria, rozbudowane biblioteki czy świetne obiekty sportowe pozwalają na rozwój osobisty, zgłębianie zagadnień naukowych i poszerzanie zainteresowań.

Najlepszy sposób na naukę języka angielskiego to studia w USA

Poza ogólną edukacją, studia w Stanach Zjednoczonych są niepowtarzalną okazją na szkolenie umiejętności językowych. Zajęcia po angielsku z native speakerami, poznanie ludzi z różnych stron świata, codzienne życie na kampusie i poza nim prowadzone w języku angielskim to ogromna szansa na naukę języka w sposób naturalny, praktyczny oraz bardzo zaawansowany. Osoby, które aplikują na studia w USA, muszą wykazać się znajomością angielskiego, jednak wyjazd i używanie go na co dzień pozwoli jeszcze bardziej wyszkolić umiejętności. Biegła znajomość angielskiego otwiera wiele furtek zawodowych i samorozwojowych.

Międzynarodowe znajomości nawiązane na studiach w Stanach Zjednoczonych

Studia w USA to nie tylko korzyści naukowe i akademickie, ale także możliwość poznania wielu ciekawych ludzi. Kampusy w Stanach Zjednoczonych są bardzo duże, a studenci pochodzą ze wszystkich stron świata. Dzięki znajomości angielskiego nie ma problemu w komunikacji. Można poznać wiele osób, ich kultur i zwyczajów. Międzynarodowe znajomości są bardzo wartościowe ze względu na pogłębianie znajomości świata, otwieranie się na nowe opinie oraz inne podejście do życia. Drugą zaletą jest zwiększenie możliwości podróżowania i pracy za granicą. Dzięki temu, że znamy kogoś w Stanach Zjednoczonych, łatwiej będzie odwiedzić ten kraj w przyszłości czy rozpocząć tam pracę.

Jakie są uczelnie w Stanach Zjednoczonych

W USA funkcjonują różne typy uczelni. Ze względu na wymagania, oczekiwania, a także środki finansowe, należy wybrać szkołę, która będzie odpowiednia dla kandydata.

Collage w USA

4-letni Collage to studia pierwszego stopnia kończące się tytułem Bachelor. Ukończenie tego trybu pozwala później kontynuować naukę na studiach graduate. Jest to uczelnia reprezentująca wysoki poziom, a dyplom jest uznawany w Polsce i traktowany na równi z tytułem licencjata. Kierunek wybrany przez studenta określa, czy otrzyma on tytuł Bachelor of Art (B.A.) dla przedmiotów humanistycznych czy Bachelor of Science (B.S.) dla obszaru kierunków ścisłych.

Community Collage

Drugim rodzajem studiów, które można podjąć po liceum to Community Collage – 2-letnia szkoła, która kończy się otrzymaniem dyplomu Associate Degree. Nie jest to jednak tytuł uznawany w Polsce. Community Collage cechuje się niższym poziomem edukacji i łatwiej się na niego dostać. Język angielski, jaki wymagany jest od studentów międzynarodowych, jest nieco mniej zaawansowany i oferowane są dodatkowe zajęcia wyrównujące. Warto pamiętać, że terminy składania podań na Community Collage są późniejsze niż na 4-letni uniwersytet, co może być dobrą okazją dla spóźnialskich. Po ukończeniu 2-letniego programu można przenieść się na tradycyjny Collage i dokończyć edukację z dyplomem Bachelor.

Uczelnie stanowe

W USA studia są zawsze płatne. Uczelnie stanowe, często nazywane także publicznymi oferują programy z niższym czesnym. Opłacane są one głównie z budżetu stanu. Zwykle uniwersytety stanowe są bardzo duże, dzielą się na liczne kampusy zlokalizowane często w dużej odległości od siebie. Z uwagi na wielkość uczelni publicznych, każdy kampus jest w pewnym stopniu niezależny. Obowiązuje między innymi osobna rekrutacja, a także środki przeznaczane na stypendia są oddzielne.

Uczelnie prywatne

Uniwersytety opłacane głównie z czesnego to uczelnie prywatne, gdzie koszt studiów jest znacznie wyższy. Uczelnie te reprezentują jednak najżywszy poziom edukacji oraz zapewniają prestiż, szacunek oraz łatwiejszy start w karierze dla absolwentów. Na uczelniach prywatnych przewidywany budżet na stypendia dla uczniów spoza Stanów Zjednoczonych jest większy niż na stanowych.

Koszty studiów w USA

Studia w Stanach Zjednoczonych nie są tanie. Czesne różni się w zależności od typu uczelni, jej prestiżu, a także miejsca, w którym się znajduje. Jednak każdy uniwersytet dysponuje dużym budżetem stypendialnym, zarówno jeżeli chodzi o pomoc socjalną, jak i stypendia przyznawane za wysokie wyniki w nauce. Wielu studentów korzysta także z kredytów studenckich, które pokrywają całe czesne, a ich spłata dostosowana jest do możliwości absolwenta. Programy stypendialne różnią się na każdym uniwersytecie, dlatego najlepiej jest sprawdzić jakie możliwości daje szkoła jeszcze przed aplikacją. Dowiedzcie się więcej, ile kosztują studia w USA.

Jak wygląda proces rekrutacji na studia w USA

Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych aplikuje się nie na kierunek, a na uczelnię. Kierunki (majors) wybiera się dopiero będąc na uczelni. Taki tryb daje uczniom możliwość lepszego określenia, w czym są dobrzy i w jakiej dziedzinie czują się najlepiej. Rekrutacja odbywa się online, nie ma więc konieczności przyjazdu do USA przed rozpoczęciem studiów. Warto jednak odwiedzić wybrany kampus osobiście, aby przekonać się, że jest to odpowiednie miejsce.

Terminy składania aplikacji są bardzo ścisłe. Zwykle podanie na Uniwersytet trzeba złoży aż rok przed rozpoczęciem roku akademickiego. Do tego czasu należy przygotować i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wyniki egzaminów, wymaganych przez uczelnię.

Co załączyć w podaniu na studia w USA

Aplikacja na studia w Stanach Zjednoczonych powinna zawierać: dane osobowe kandydata, dwa listy rekomendacyjne od nauczycieli lub wykładowców, wyniki egzaminu językowego IELTS lub TOFEL, wyniki egzaminów z wiedzy ogólnej, czyli SAT, SAT II, ACT lub GRE, a także Personal Statement – napisany przez studenta list, w którym mówi on, dlaczego jest wartościowym kandydatem dla wybranej szkoły. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz wyniki matur dostarczane są później, nie są kluczowe a rekrutacji, jednak gdy oceny będą zbyt niskie, uczelnia może wycofać przyjęcie. Matura międzynarodowa nie jest wzmagana.

Egzaminy językowe oraz z wiedzy ogólnej potrzebne do rekrutacji na studia w Stanach Zjednoczonych

Aby ubiegać się o miejsce na uniwersytecie trzeba zdać egzamin IELTS lub TOFEL (w zależności od wymagań uczelni), które są testami sprawdzającymi umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Zadania opierają się na szybkości czytania, rozumieniu tekstu oraz umiejętności krytycznego pisania po angielsku.

Egzaminy SAT, SAT II, ACT oraz GRE dotyczą ogólnej wiedzy. Uniwersytety zawsze wymagają minimum jednego z nich. Testy SAT oraz SAT II (Subject Test – dotyczące poszczególnych przedmiotów) są bardzo specyficzne. Poza przygotowaniem merytorycznym trzeba nauczyć się technik rozwiązywania zadań. Bazują one nie tylko na znajomości zagadnienia, ale także na umiejętności szybkiego wykorzystania wiedzy oraz logicznego myślenia. Jest wiele kursów przygotowujących do egzaminów SAT.

Wszystkie egzaminy można zdawać w Polsce, trzeba jednak pamiętać, że na wyniki czeka się czasem nawet dwa miesiące, dlatego należy przystąpić do nich jak najszybciej.

Statement of Purpose i rekomendacje niezbędne do studiowania w USA

Statement of Purpose oraz listy rekomendacyjne to dokumenty niesamowicie ważne, bardzo wpływające na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Statement of Purpose to inaczej esej aplikacyjny, który jest szansą na pokazanie innych niż oceny zalet studenta. Jest to miejsce na przedstawienie swoich pasji, zainteresowań i umiejętności, które będą mogły być rozwijane na danym uniwersytecie, motywacji oraz zaangażowania w naukę, oraz innych wyjątkowych cech kandydata. Rekomendacje od wcześniejszych nauczycieli są natomiast potwierdzeniem i rozwinięciem ocen oraz szerszym przedstawieniem kandydata z akademickiego puntu widzenia. Wszyscy aplikujący na studia w USA to świetni uczniowie z wysokimi średnimi, dlatego te dwa elementy dają możliwość wyróżniania na tle setek innych podań.