Upadłość konsumencka – kiedy się opłaca?

Upadłość konsumencka - kiedy się opłaca?

Niemożność spłaty zobowiązań i stale rosnące zadłużenie negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie – brak środków wystarczających do pokrycia zobowiązań to podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli oddłużenia.

Niezależnie od tego, czy długi są wynikiem umyślnego działania czy zdarzenia losowego sąd może przychylić się do wniosku i umorzyć część lub całość długów. Czym jest upadłość konsumencka? Sprawdź, kiedy ogłoszenie upadłości jest opłacalne.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to umorzenie bądź redukcja zobowiązań osoby fizycznej, która aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wspólnikiem spółki. Takie rozwiązanie prawne może zostać zastosowane, jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacać bieżących zobowiązań i może to wykazać – osiągane dochody muszą być niewystarczające, aby pokryć długi.

Ogłoszenie upadłości może odbyć się na wniosek dłużnika albo jego wierzyciela. Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, jakie zapewnia kancelaria prawna, tak aby mieć pewność, że wszystkie procedury odbywają się w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa. Pomoc dostępna na Podel.pl to gwarancja doświadczenia i fachowej wiedzy, dzięki którym proces upadłościowy przebiegnie sprawnie, a niezdolność do spłaty zadłużenia zostanie wykazana w sposób skuteczny.

Kiedy ogłoszenie upadłości to dobre rozwiązanie?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to sposób na oddłużenie – sąd może zdecydować o całkowitym albo jedynie częściowym umorzeniu długów. Majątek osoby zadłużonej traktowany jest jako masa upadłościowa, która ma za zadanie chociaż częściowo zaspokoić roszczenia wierzycieli, a część długu pozostała do spłaty spłacana jest w ramach ustalonego planu spłaty zobowiązania formułowanego na trzy kolejne lata.

Upadłość konsumencka to optymalne rozwiązanie, gdy dłużnik jest niewypłacalny, jednak warto pamiętać, że upadłość to nie tylko pozbycie się długów, ale jednocześnie utrata całego majątku, dlatego ogłoszenie upadłości zalecane jest przede wszystkim dla osób, których długi znacznie przekraczają wartość majątku. O upadłość można starać się niezależnie od powodu narastania długów: zarówno, gdy zobowiązania rosnć w wyniku umyślnego działania, jak i zdarzeń losowych.