Wczesne lata edukacji i ich wpływ na rozwój dzieci

Wczesne lata edukacji i ich wpływ na rozwój dzieci

Wczesne lata edukacji odgrywają bardzo ważną rolę w życiu dziecka, ponieważ to właśnie dzieciństwo jest okresem życia, w którym zmiany rozwojowe zachodzą w bardzo szybkim tempie, są rozległe i znaczące zarówno dla jakości aktualnego funkcjonowania pociechy, jak i dalszego biegu rozwoju. Dlatego małe dzieci wymagają szczególnie starannej opieki i właściwej edukacji, odpowiedniej do ich potrzeb stymulacji przy równoczesnym zachowaniu szczególnej ochrony i troski.

Okres dzieciństwa – dlaczego na tym etapie życia edukacja jest tak ważna?

Już od najmłodszych lat dzieci charakteryzują się niezwykłym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju stymulacje. Wyróżnia je duża ciekawość poznawcza, plastyczność, podatność, jak również szczególna wrażliwość na wpływ negatywnych czynników, które mogą zakłócić proces rozwoju. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że małe dzieci są przyszłością świata, to one będą kształtować otoczenia i budować m.in. gospodarkę. Dlatego też wczesne lata edukacji odgrywają tak ważną rolę, są swego rodzaju fundamentem do dalszego rozwoju nie tylko w sensie jednostkowym, ale również globalnym.

Edukacja jest procesem, który rozpoczyna się tak naprawdę od początku życia, jednak by człowiek mógł się w pełni zaangażować we wspomniany proces, bardzo ważna jest jakość pierwszych etapów drogi edukacyjnej. Nabyte w tym czasie informacje i doświadczenie pozwoli nie tylko na pomyślny przebieg uczenia się i zdobywania wiedzy przez całe życie, ale także rozwoju osobistego i integracji społecznej na dalszym etapie

Korzyści ze wczesnej opieki i edukacji dzieci

Wśród największych korzyści, płynących z wysokiej jakości wczesnej opieki i edukacji należy wymienić m.in.:

  • rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych
  • wzrost zdolności adaptacji – lepszy start edukacyjny,
  • wzrost wiedzy na temat otaczającego świata.

Studia podyplomowe pedagogika

Studia pedagogiczne to sposób na uzyskanie przez absolwentów tegoż kierunku wymaganego doświadczenia, umiejętności i wykształcenia, będących gwarantem oferowania przez nich wysokiej jakość edukacji we wczesnych latach życia dziecka. Studia podyplomowe pedagogika kierowane są w szczególności do osób pracujących lub chcących pracować z małymi dziećmi, którym zależy na zapewnieniu maluchom odpowiedniej stymulacji i edukacji już od najmłodszych lat. Absolwenci wspomnianego kierunku podczas studiów zdobywają niezbędną wiedzę i kwalifikacje z zakresu nauk pedagogicznych, które obejmują nie tylko mechanizm kształcenia, ale także wychowywania człowieka pod kątem biologicznym, psychicznym i społecznym

Renomowaną uczelnią, którą wyróżnia innowacyjny program kształcenia z zakresu nauk pedagogicznych, dzięki któremu studenci są doskonale przygotowani do przyszłej pracy zawodowej, jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, z której ofertą możemy się zapoznać na stronie wwszip.pl.