Zadośćuczynienie – o co w nim chodzi?

Zadośćuczynienie – o co w nim chodzi?

Utrata bliskiej osoby to tragiczne doświadczenie, szczególnie z powodu zdarzenia losowego, na które nie ma się wpływu. Prowadzić może ono do wielu cierpień psychicznych. Nie każdy wie, że z tytułu tego typu śmierci osób bliskich należy się, często bardzo wysokie, zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie – co to jest? 

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku tzw. szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma ono stanowić pewnego rodzaju złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Dochodzenie zadośćuczynienia może być postępowaniem trudnym, ze względu na próbę wyceny wartości życia i zdrowia. Sądy posiadają pewną swobodę w jego przyznawaniu biorąc pod uwagę konkretne okoliczności danego zdarzenia.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie

O zadośćuczynienie ubiegać mogą się wszyscy, którzy pozostawali w zażyłej relacji ze zmarłym. Możemy wśród nich wyróżnić:

  • żonę,
  • męża,
  • dzieci (również te jeszcze nienarodzone),
  • wnuki,
  • dziadków
  • rodzeństwo.

Warto zaznaczyć, że o uzyskaniu zadośćuczynienia decydują faktyczne więzi emocjonalne ze zmarłym. Z tego też względu zadośćuczynienie przysługuje osobom, które pozostawały ze zmarłym również w związku nieformalnym – jak np. konkubinat.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie 

Zdawałoby się, że pojęcie odszkodowania i zadośćuczynienia są bardzo podobne, stąd też często są mylone, a to z kolei prowadzi do błędnych wniosków.

Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty lub utracony zarobek.

Do kiedy należy zgłosić roszczenie? 

Zgłoszenia do ubezpieczyciela należy dokonać w ciągu 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie, bez względu na to ile lat upłynęło od zdarzenia. Jeżeli miało ono charakter przestępstwa roszczenia przedawniają się z upływem 20 lat od jego popełnienia.

Sprawy o zadośćuczynienie bliskiej mogą być szczególnie trudne, szczególnie w momencie przeżywania straty bliskiej osobie. Warto skorzystać więc z pomocy doświadczonego prawnika, który zajmie się formalnościami i ze spokojem przeprowadzi przez cały proces.