W jaki sposób nanosić fungicydy na rośliny

W jaki sposób nanosić fungicydy na rośliny

Niektóre fungicydy mogą być wchłaniane do tkanki roślinnej i przemieszczane w układzie naczyniowym rośliny, podczas gdy inne nie.

Zasadniczo fungicydy, które nie przemieszczają się wewnątrz rośliny, nazywane są fungicydami kontaktowymi. Tego rodzaju fungicydy działają poprzez pokrycie liścia ochronną barierą grzybobójczą, która zapobiegnie rozwojowi wszelkich zarodników grzybni, która wyląduje na liściu i będzie w stanie zainfekować całą roślinę. Ponieważ fungicydy kontaktowe mogą chronić tylko części roślin, na które wyląduje spray, są one bezużyteczne w leczeniu chorób korzeni. Ponieważ fungicydy kontaktowe działają na zewnątrz rośliny, muszą pokryć cały liść po obu stronach. Równomierne pokrycie natryskiem może być trudne w przypadku niektórych roślin. Dlatego etykiety środków grzybobójczych określają użycie dużych ilości wody, znacznie więcej wody niż jest stosowane do opryskiwania herbicydów, ale jest potrzebne, aby zapewnić wystarczającą ilość roztworu grzybobójczego, aby dokładnie pokryć każdy liść. Często środki grzybobójcze nanoszone są za pomocą specjalistycznych opryskiwaczy. Konstrukcja dyszy może również mieć duży wpływ na skuteczność aplikacji grzybobójczych. Ogólnie rzecz biorąc, dysze, które wytwarzają wiele mniejszych kropelek lub kropelek, które są zaprojektowane w taki sposób, aby rozpadały się na wiele małych kropelek podczas uderzenia dają lepsze wyniki niż tradycyjne dysze. Niektóre fungicydy mogą zostać wchłonięte przez liść i rozproszyć się wokół różnych części jednego liścia, ale nie dostają się do układu naczyniowego rośliny i dlatego nie mogą być przenoszone z liścia na liść. Są to tak zwane lokalne środki penetrujące, środki penetrujące, wchodząc do liścia zostają przenoszone po całej roślinie. Obecnie rolnicy stosują powszechni fungicydy do malin, dzięki czemu malina wydaje duże owoce. Zalecane przerwy między ponownymi aplikacjami są stosunkowo krótkie, rzędu od 5 do 14dni, w zależności od rodzaju i zaawansowania. Nowe liście mogą nie być odpowiednio chronione, dlatego też trzeba ponawiać na nich opryski.