Bezpłatna opieka medyczna dla studentów – sprawdź co zawiera

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów - sprawdź co zawiera

Ubezpieczenia społeczne gwarantują między innymi prawo do świadczeń w razie choroby lub wypadku przy pracy, a także do renty z tytułu niezdolności do pracy i emerytury. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia osobom zgłoszonym do ubezpieczenia prawo do bezpłatnych podstawowych świadczeń medycznych. W okresie studiów do 26 roku życia, studenci mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Do ubezpieczenia studenta zgłasza rodzina (najczęściej rodzice) uprawniona do świadczeń lub uczelnia. Jeśli student podpisze umowę o pracę lub zacznie prowadzić własną działalność gospodarczą, a rodzina lub uczelnia nie zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego, jest ubezpieczony jak pracownik albo przedsiębiorca. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w czasie studiów. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego automatycznie wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Studenci muszą zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń w ramach NFZ w okresie pobierania nauki.

Zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z rozpoczęciem nauki student najczęściej zmienia miejsce zamieszkania dlatego, a żeby mieć zapewniona opiekę medyczną powinien wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu. Warto pamiętać, że bezpłatna zmiana lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ możliwa jest tylko trzy razy w roku. Czwarta zmiana w ciągu roku kalendarzowego kosztuje 80 złotych. Student ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, opieki specjalistycznej, diagnostyki oraz leczenia szpitalnego. Lekarz POZ może wystawiać recepty, skierowania na podstawowe badania, skierowania do specjalistów na leczenie szpitalne, gdy jest taka konieczność oraz zwolnienia lekarskie.  Przychodnie POZ są otwarte od 8.00 do 18.00. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów bezpośredniego zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy w godzinach od 18.00 do 8.00 kolejnego dnia, a w weekendy całodobowo, pomocy udziela nocna i świąteczna pomoc zdrowotna.

Jak i gdzie student może zarejestrować się w poradni POZ?

Rejestracji w Przychodni POZ najlepiej dokonać składając w wybranej placówce medycznej wniosek on-line, pocztą lub osobiście. Przychodnia weryfikuje status ubezpieczenia, przygotowuje stosowną deklarację, której podpisanie i aktywacja odbywa się w placówce medycznej.  Wybór placówki i podpisanie deklaracji dają możliwość korzystania bezpłatnych konsultacji internistycznych, badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych, opieki pielęgniarki i położnej, oraz możliwość skorzystania z wizyty domowej. Dodatkowym bonusem są najczęściej akcje profilaktyczne i dedykowane studentom zniżki na badania komercyjne. Przykładowo w przychodniach Grupy Scanmed, w ośrodkach akademickich, oprócz świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ oferowane są też usługi odpłatne, w preferencyjnych cenach. Studenci mogą liczyć na duże rabaty na badania diagnostyczne i oraz inne potrzebne badania do przeprowadzenia pełnego leczenia w placówkach Scanmed. Zobacz: https://student.scanmed.pl/.