Co warto wiedzieć o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Co warto wiedzieć o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Każda osoba studiująca na uczelni wyższej, która jest w trakcie lub napisała pracę dyplomową zadaje sobie pytanie: czy moją praca nie pójdzie na marne? Czy praca dyplomowa przejdzie przez nowy system antyplagiatowy?

Każda osoba studiująca na uczelni wyższej, która jest w trakcie lub napisała pracę dyplomową zadaje sobie pytanie: czy moją praca nie pójdzie na marne? Czy praca dyplomowa przejdzie przez nowy system antyplagiatowy?

Warto wiedzieć, że nie unikniemy sprawdzenia pracy magisterskiej czy licencjackiej, zawsze zostanie ona zweryfikowana pod względem plagiatu. W roku akademickim 2018/2019 wprowadzony został na uczelniach nowy system, który nazywany jest Jednolitym System Antyplagiatowym (JSA).

Zgodnie z jego definicją jest to system wykorzystywany do weryfikowania prac licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich pod kątem plagiatu. Ma on stanowić wsparcie dla promotora. System ten jest wykorzystywany przez wszystkie uczelnie w Polsce.

Słowo plagiat oznacza kradzież intelektualną, wykorzystanie cudzej pracy do własnych celów, czy też kradzież cudzego pomysłu na pracę.

Warto podkreślić, że jeszcze do niedawna uczelnie wyższe posiadały własne system antyplagiatowe, które ukierunkowane były na sprawdzanie własnych zbiorów. Inaczej mówiąc, przez program antyplagiatowy sprawdzane były prace tylko i wyłącznie zdane na danej uczelni, bądź uczelniach, które miały ze sobą podpisane porozumienia co do wglądu w ich prace dyplomowe. Tak więc, jeszcze dwa lata temu, zdarzało się, że bardzo podobna praca licencjacka mogła zostać obroniona nawet na kilku uczelniach wyższych w Polsce. Jednakże, sytuacja ta zmieniła się właśnie w ubiegłym roku.

Obecnie nowy system antyplagiatowy JSA, sprawdza nie tylko prace zdane przez studentów na wszystkich uczeniach w naszym kraju, ale również przeszukuje bazy Internetowe – polsko i obcojęzyczne.

Tak więc, aby uniknąć plagiatu w pracy nie należy: cytować bezpośrednio dzieł literackich. Każda przytoczona literatura powinna mieć odpowiedni przypis. Trudno w tym przypadku podawać różnorodne definicje, nie mając przypisu. Jednakże definicje te powinny być jak najlepiej opisane własnymi słowami.

Warto również w pracy wprowadzić różnorodne wykresy i rysunki. Schematy te podczas sprawdzania pracy licencjackiej lub magisterskiej są pomijane przez system. Pamiętać należy, że praca nie składa się wyłącznie z rysunków, tak więc, drogi studencie, nie zrób ze swojej pracy samych obrazków, gdyż obrona tego dokumentu nie opiera się na obronie schematów graficznych !!!

Pracę najlepiej pisać własnymi słowami, wtedy trudno mówić o plagiacie, a nawet jeśli program wskaże, że został przekroczony dopuszczalny współczynnik, będzie nam łatwiej ją poprawić.

Nie unikniemy jednak plagiatu w przypadku cytowania poszczególnych Ustaw lub Aktów Prawnych. Nie da się w tym wypadku zmienić danej definicji, zwłaszcza w opracowaniach prawniczych, które charakteryzują się specyficznym językiem.

Pamiętaj ! O tym czy Twoja praca dyplomowa zostanie dopuszczona do obrony decyduje promotor. Wygenerowany raport z systemu, ma ułatwić pracę i weryfikację twojego dzieła przez opiekuna pracy. Jeśli zdarzy się, że raport wygenerował zbyt duży odsetek plagiatu, warto udać się do promotora i porozmawiać o tej sytuacji. Jeśli jesteś pewien, że sam pisałeś pracę, własnymi słowami, warto udać się do promotora i obronić wskazane przez program fragmenty.

Jeśli zaś promotor uzna, że zgodnie z raportem zostały przekroczone dopuszczalne normy, należy poprawić najdłuższe fragmenty.

Nowy system zakłada, że w praktyce są dopuszczalne 3 szanse na sprawdzenie pracy. Wynika z tego, że w przypadku wykazania plagiatu, istnieją jeszcze dwie możliwości poprawy pracy.

Warto więc, przyłożyć się do poprawy fragmentów wskazanych w raporcie. Nawet w przypadku, gdy jesteśmy pewni, że nic nie zostało skopiowane, a praca została napisana w samodzielny sposób. Nie należy czekać na ostatnią chwilę, nawet jeśli mamy na to dużo czasu. Im szybciej oddamy pracę, tym więcej czasu dla nas i naszego spokoju ducha.

Drogi studencie, jeśli napisanie pracy dyplomowej sprawia Ci problem, przeraża Cię Jednolity System Antyplagiatowy bądź też nie chcesz sam redagować wykazanych w pracy fragmentów plagiatu, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów poprzez stronę kontaktową: info@pracazekonomii.pl. Z naszej strony możesz liczyć na rzetelność, terminowość i pomoc pod każdym względem.