Najważniejsze umiejętności, których nauczysz się studiując Architekturę

Najważniejsze umiejętności, których nauczysz się studiując Architekturę

W pracy architekta liczy się nie tylko efekt wizualny, ale przede wszystkim funkcjonalność budynku i techniczny aspekt jego powstawania. Edukacja na kierunku Architektura przygotuje przyszłego absolwenta do pracy twórczej. Słuchacz w toku studiów uczy się, jak kształtować przestrzeń oraz projektować budynki mieszkalne i użytkowe.

Jak wygląda praca w zawodzie architekta?

Absolwenci studiów na kierunku Architektura najczęściej znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, jednostkach administracji publicznej lub jako doradcy budowlani. Głównym zadaniem architekta jest kształtowanie przestrzeni na potrzeby człowieka. Jego działalność może obejmować różne aspekty. Architekt projektuje obiekty architektoniczne i zespoły urbanistyczne, wnętrza, meble, a także formy krajobrazowe. Zawód architekta obejmuje również zagadnienia dotyczące ochrony zabytków oraz prowadzenia prac konserwatorskich. Istotną kwestią w tej profesji jest również wrażliwość na wymóg dbałości o ład przestrzenny,

Kształcenie na kierunku Architektura

Studia na kierunku Architektura zazwyczaj mają charakter dwustopniowy – studia I stopnia (inżynierskie) oraz studia II stopnia (magisterskie). Program kształcenia obejmuje przedmioty techniczne oraz plastyczne. Edukacja na tym kierunku ma na celu nie tylko zapewnienie absolwentom wykształcenia zawodowego, ale przede wszystkim przekazanie im szerokiego zakresu wiedzy z wielu dyscyplin. Studenci Architektury w toku nauczania rozwijają zagadnienia z dziedziny:

  • matematyki,
  • geometrii wykreślnej,
  • fizyki i mechaniki budowli,
  • architektury mieszkaniowej,
  • gospodarki przestrzennej,
  • krajobrazu,
  • materiałoznawstwa,
  • rzeźby,
  • prawa budowlanego.

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń studenci Architektury biorą udział także w plenerach rysunkowych. Ponadto są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych.

Umiejętności zdobywane w toku studiów

Architektura to kierunek praktyczny. W toku studiów słuchacze uczą się sztuki projektowania oraz opanowują obsługę niezbędnego do tego celu oprogramowania. Ćwiczenia, odbywające się w pracowniach komputerowych, pozwalają im rozwinąć kompetencje potrzebne do stworzenia wizualizacji i prezentacji graficznych. Rezultatem kształcenia jest także świadome zastosowanie w praktyce zagadnień z zakresu technologii budowlanych i konstrukcyjnych w kreowaniu wizji architektonicznych. Dodatkowo studia na kierunku Architektura przygotowują przyszłego absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Architektura Warszawa – wybierz ofertę WSEiZ!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie w swojej ofercie dydaktycznej posiada stacjonarne studia inżynierskie na kierunku Architektura. Edukacja na tej uczelni łączy w sobie aspekty technicznych i artystyczne. Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie umożliwiające rozpoczęcie pracy w zawodzie architekta. Kształcenie odbywa się w nowoczesnych pracowniach przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego. Dyplom ukończenia WSEiZ jest podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych absolwenta, a jednocześnie przepustką do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co ważne, absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę w WSEiZ, uzyskując tytuł magistra Architektury.