Kiedy należy ogłosić upadłość konsumencką?

Kiedy należy ogłosić upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości leży zarówno w gestii dłużnika, jak i wierzyciela

Ogłoszenie upadłości jest możliwe dopiero wtedy, gdy wysokość bieżących zobowiązań przekracza miesięczne wynagrodzenie osoby zadłużonej skutkując jej niewypłacalnością. Aby móc ogłosić upadłość, dłużnik jest zobowiązany do wykazania przed sądem, że nie ma realnej możliwości spłaty długów.

Upadłość konsumencka – kogo dotyczy?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w stosunku do niewypłacalnego dłużnika – na wniosek jego bądź wierzyciela. Niewypłacalność pojawia się, gdy osoba zadłużona nie wykonuje wymagalnych zobowiązań pieniężnych, tj, kiedy dochody nie są wystarczające w stosunku do bieżących zobowiązań.

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej dotyczy jedynie osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i nie są wspólnikami spółek. Warto pamiętać, że wprowadzone zmiany umożliwiają ogłoszenie upadłości nie tylko z powodu zdarzeń losowych, na które dłużnik nie miał wpływu, na przykład choroby lub utraty pracy, ale również ze względu na umyślne działanie skutkujące powstaniem zadłużenia.

Jak można ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to złożony proces, podczas którego sąd uznaje niewypłacalność dłużnika. Po złożeniu odpowiedniego wniosku sytuacja osoby zadłużonej zostaje szczegółowo przeanalizowana i na tej podstawie sąd może umorzyć całość albo część długu powstałego przed ogłoszeniem niewypłacalności, której dłużnik nie jest w stanie spłacić.

Ogłoszenie upadłości regulowane jest przez ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Tekst jednolity można znaleźć w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm., dalej „Prawo upadłościowe”.

Samodzielne złożenie wniosku i przygotowanie do procesu upadłościowego wymaga fachowej wiedzy i odpowiedniego przygotowania, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalisty. Kancelaria Radcy i Doradcy Restrukturyzacyjnego Podel.pl oferuje pomoc w poprowadzeniu spraw upadłościowych oraz wsparcie prawne niezbędne do skutecznego wykazania niezdolności do spłaty długów i poprowadzenia samego procesu upadłościowego. Profesjonalna kancelaria to gwarancja pomocy zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego i praktycznej wiedzy odnośnie przebiegu tego typu postępowań sądowych.