Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Grozi Ci upadłość konsumencka? – Prawo w Warszawie

Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Grozi Ci upadłość konsumencka? - Prawo w Warszawie

Narastające długi mogą zmienić się w spiralę zadłużenia, która negatywnie odbija się na codziennym funkcjonowaniu.

Brak możliwości spłaty zobowiązań niekiedy wymaga podjęcia decyzji o upadłości. Chociaż upadłość konsumencka może zostać ogłoszona na wniosek złożony bezpośrednio przez dłużnika, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który zapewni potrzebne wsparcie i fachową wiedzę. Czym jest upadłość konsumencka? W jaki sposób można ogłosić upadłość?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość jest ściśle powiązana z niewypłacalnością, która pojawia się, gdy miesięczne wynagrodzenie jest niewystarczające do pokrycia bieżących zobowiązań. Taka sytuacja może zaistnieć na przykład w wyniku utraty pracy, choroby albo celowego działania – prawo do ogłoszenia upadłości mają również osoby, które zadłużyły się w sposób umyślny.

Upadłość konsumencka dotyczy jedynie osób prywatnych, które aktualnie nie prowadzą działalności ani nie są wspólnikami spółki oraz długów powstałych przed ogłoszeniem niewypłacalności. Jej celem jest oddłużenie całości bądź jedynie części zadłużenia, której nie ma możliwości spłaty. Wsparcie Upadłość Konsumencka można znaleźć w kancelariach prawnych specjalizujących się w sprawach upadłościowych.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości odbywa się drogą sądową i to sąd decyduje, czy osoba zadłużona faktycznie nie ma możliwości spłaty długów. Upadłość konsumencka Warszawa stwierdzana jest na wniosek samego dłużnika albo jego wierzyciela. Dla osób, które zamierzają ogłosić upadłość najlepszym rozwiązaniem jest prawnik do spraw upadłości konsumenckiej, który zapewni profesjonalną Pomoc, Wsparcie, Doradztwo, na przykład Kancelaria Prawna z Krakowa.

Dowiedz się, ile kosztuje ogłoszenie upadłości!

Pomoc Upadłość Konsumencka może być niezbędna, aby prawidłowo poprowadzić proces ogłoszenia upadłości i przedstawić niezdolność do spłaty zadłużenia. Chociaż wniosek o upadłość konsumencką można złożyć samodzielnie, doradztwo Upadłość Konsumencka gwarantuje profesjonalną pomoc zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wsparcie specjalisty jest przydatne także ze względu na jego wiedzę odnośnie postępowania sądowego.